17 setembre 2010

COMENÇA EL TREBALL DE LES COMISSIONS PER AL SEGON SEMESTRE

Les Comissions de treball obertes aquest segon semestre ja han començat a treballar.

D’una banda, la Comissió d’Immigració, que ja va començar el nou semestre el 13 de juliol, està tractant els temes de formació, feina i habitatge. En la segona reunió d’aquest semestre (5a des de que es va crear), els membres ja varen debatre directament, fent propostes i aportant idees, sobre els aspectes de formació i feina que més preocupen. En aquest sentit, la Comissió es manifestà molt preocupada per la situació en que es troben molts joves de Vic, d’edats compreses entre els 16 i els 20 anys, sense feina i sense estudis i sense poder accedir a la formació reglada per a persones en atur. Respecte a aquest problema, es plantejà la possibilitat de dur a terme algun projecte de formació no reglada que respongués a les necessitats d’aquests joves.

Tot i així, les propostes s’han de concretar i desenvolupar en les properes sessions, que tindran lloc durant el mes d’octubre i de les que n’han de sortir aquelles que es presentaran al Plenari.

D’altra banda, la recentment creada Comissió sobre el Model de Festes de Vic, també inicià el seu treball, el passat 15 de setembre. Tot i que aquesta sessió havia de ser únicament informativa, la implicació dels seus membres va fer que ja es presentessin un seguit d’aportacions i idees que s’hauran de desenvolupar en properes sessions.