Les Comissions de Treball

LES COMISSIONS DE TREBALL PER AL 1R SEMESTRE DEL 2010

Seguint les pautes de treball marcades als inicis del Consell de Ciutat, i de cara al propera Plenari que se celebrarà el 5 de maig de 2010, s’han creat les comissions de treball que han de tractar els temes, les propostes sobre els quals seran elevades al Ple.

En aquest cas, les actuals comissions s’han creat degut a dues circumstàncies diferents.

D’una banda, es creen les Comissions de Revisió de les Ordenances i dels Joves d’entre 16 i 18 anys, a rel de les propostes que sorgiren de les anteriors comissions de treball.

D’altra banda, la comissió sobre Immigració sorgeix de la necessitat de tractar aquest tema en profunditat, donada la expectació que ha creat aquest tema degut a la recent problemàtica viscuda a la ciutat.

Així, doncs, les comissions que treballen per al proper Ple queden de la següent manera:

IMMIGRACIÓ

JOVES D’ENTRE 16 I 18 ANYS

REVISIÓ DE LES ORDENANCES DE CIVISME I BON GOVERN

Com sempre, cadascuna de les Comissions es reunirà un mínim de 2 cops, abans del Plenari del Consell de Ciutat.

La primera reunió de cada Comissió, ha de servir per a que el personal tècnic que treballa directament els temes que s’han de tractar, informi als membres de les Comissions de l’estat actual dels mateixos. A més, tot i que procurarem facilitar-la amb anterioritat, es farà lliurament de la documentació necessària per tal de debatre els temes proposats.

Per tal de facilitar aquesta informació, pot ser que alguna comissió s’hagi de reunir més d’una vegada abans de tractar en profunditat els temes proposats.

La segona (o tercera) reunió de cada Comissió servirà per a tractar els temes proposats, recollir les aportacions i poder presentar les conclusions que se’n derivin al Ple del Consell.

El calendari de treball de les Comissions queda de la següent manera:

COMISSIÓ D’IMMIGRACIÓ

Dia: 2 de març de 2010
Hora: 19’00h
Lloc: Sala de Consellers de l’Ajuntament de Vic

Dia: 23 de març de 2010
Hora: 19’00h
Lloc: Sala de Consellers de l’Ajuntament de Vic

COMISSIÓ JOVES D’ENTRE 16 I 18 ANYS

Dia: 3 de març de 2010
Hora: 19’00h
Lloc: Sala de Consellers de l’Ajuntament de Vic

Dia: 24 de març de 2010
Hora: 19’00h
Lloc: Sala de Consellers de l’Ajuntament de Vic

COMISSIÓ DE REVISIÓ DE LES ORDENANCES

Dia: 4 de març de 2010
Hora: 19’00h
Lloc: Sala de Consellers de l’Ajuntament de Vic

Dia: 25 de març de 2010
Hora: 19’00h
Lloc: Sala de Consellers de l’Ajuntament de Vic

En cas d’haver-hi una tercera reunió per a cada comissió, aquestes serien en les següents dates:

COMISSIÓ D’IMMIGRACIÓ: 13 d’abril de 2010

COMISSIÓ JOVES D’ENTRE 16 I 18 ANYS: 14 d’abril de 2010

COMISSIÓ DE REVISIÓ DE LES ORDENANCES: 15 d’abril de 2010

Les comissions de treball són obertes a tota la ciutadania i, si en nom de la vostra entitats i/o associació, no hi podeu assistir ho pot fer algú altre en nom vostre.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*