15 novembre 2010

NOVA DATA DEL CONSELL DE CIUTAT

Per diversos motius d’agenda, ens hem vist obligats a modificar la data del plenari del Consell de Ciutat.
Aquest, se celebrarà finalment, el proper 1 de desembre de 2010.
En aquest Ple, a més d’escoltar i aprovar les propostes presentades per les Comissions sobre el Model de Festes de Vic i d’Immigració, rebrem informació sobre l’estat en que es troben totes i cadascuna de les propostes que el Consell de Ciutat ha anat presentant al consistori, des de la seva creació el juliol del 2009.