Les comissions de treball

LES COMISSIONS DE TREBALL DE 2012

En aquesta nova etapa del Consell es pretén treballar potenciant aquells espais participatius ja existents, en comptes de creant-ne de nous, com es venia fent fins ara. Amb aquest nou sistema de treball, totes aquelles iniciatives o problemàtiques ciutadanes que el Consell o qualsevol dels seus membres consideri que són susceptibles de ser tractades, es traslladaran als respectius espais participatius…. [ Llegir més ]

LES COMISSIONS DE TREBALL DEL 1R SEMESTRE DEL 2011

Durant el primer semestre del 2011, hi haurà dues comissions en funcionament, treballant per a l’elaboració de propostes.
En primer lloc, la comissió d’Immigració, la Comissió més veterana del Consell, que celebrarà ja la seva 8 reunió de treball.
En segon lloc, la Comissió d’Habitatge, de recent creació, que neix de la proposta de la Comissió d’Immigració presentada al Ple del Consell… [ Llegir més ]

LES COMISSIONS DE TREBALL PER AL 2N SEMESTRE DEL 2010

Segon semestre del 2010. Abans del Plenari del 24 de novembre.

COMISSIÓ SOBRE EL MODEL DE FESTES DE VIC

La nova comissió de treball tractarà el Model de Festes de Vic… des de les festes tradicionals i de barri, fins a la Festa Major de la nostra ciutat.

La data d’inscripció a aquesta comissió finalità el 10 de setembre.

El dia 15 de setembre celebrà la seva primer reunió.

LES COMISSIONS DE TREBALL PER AL 1R SEMESTRE DEL 2010

Seguint les pautes de treball marcades als inicis del Consell de Ciutat, i de cara al propera Plenari que se celebrarà el 5 de maig de 2010, s’han creat les comissions de treball que han de tractar els temes, les propostes sobre els quals seran elevades al Ple.

En aquest cas, les actuals comissions s’han creat degut a dues circumstàncies diferents.

D’una banda, es creen les Comissions de… [ Llegir més ]

LES COMISSIONS DE TREBALL DEL 2009

Abans del Ple del 25 de novembre del 2009

Segons les aportacions dels membres del Consell, i després d’haver-ne fet una primera selecció, els temes que es tractaran al 1r Ple del Consell de Ciutat, agrupats per àmbits, són:

CIUTADANIA, BENESTAR I COOPERACIÓ
1.- Quines són les polítiques d’ajuts socials en temes com l’habitatge, l’alimentació, les necessitats bàsiques, etc., que es porten a terme a la ciutat.
Com es pot donar… [ Llegir més ]