13 gener 2011

ÉS TOTS JUNTS QUE FEM CIUTAT

En les darreres reunions de la Comissió d’Immigració es va fer constar que, tenint en compte que el Consell de Ciutat també ha d?assumir una funció pedagògica, es creia necessari que aquest s’involucrés en aspectes generals de ciutadania i educació, i es creié convenient redactar un manifest que defensés una cultura de carrer integradora, educadora i de respecte.
El document adjunt, anomenat “És tots junts que fem ciutat” és el memoràndum redactat per l’equip de treball i que esdevé tota una declaració d’intencions.