13 gener 2011

INFORME SOBRE L’ESTAT DE LES PROPOSTES

Aquest informe examina proposta per proposta, totes aquelles aportacions que ha realitzat el Consell de Ciutat, i intenta donar una informació més concreta de en quin estat es troben totes i cadascuna d’elles.
Aquest ha estat elaborat gràcies a les aportacions i la informació facilitada per totes les àrees i els departaments municipals que s’hi han vist involucrats.