10 maig 2012

PRIMERA SESSIÓ DEL 2012 DEL CONSELL DE CIUTAT

Després del nomenament dels nous representants al Consell de Ciutat, procés que per la seva complexitat requereix d’un termini de més de 3 mesos, el Consell de ciutat s?ha reunit de nou aquest 2012, en la primera sessió d’aquesta segona etapa, des que es va crear l’any 2009.
Aquesta primera sessió es centrà, d’una banda, en presentar els nous pressupostos municipals i de l?altra explicar quin serà el nou sistema de treball del Consell alhora que ja es va fer els dos primers encàrrecs als seus membres.
El vicepresident del Consell, el Regidor de Cultura i Ciutadania, Sr. Joan López , va obrir la sessió donant la benvinguda als nous membres. La modificació de representants del Consell ha estat d’aproximadament una quarta part dels més dels 100 membres que la conformen. La resta continuen de la passada legislatura.
La presentació dels pressupostos va anar a càrrec del Regidor d’Hisenda, Sr. David Sala, qui va fer un repàs de les característiques principals del pressupost municipal per a l’any 2012.
En Joan López va continuar informant sobre el nou procediment de treball, un cop presentada la diagnosi dels espais de participació que existeixen a la ciutat, dels què n’hi ha més de 45, des dels creats o dinamitzats per el propi Ajuntament, com d’aquells sorgits de la iniciativa ciutadana o associativa.
En aquesta nova etapa del Consell es pretén treballar potenciant aquests espais participatius, en comptes de creant-ne de nous, com es venia fent fins ara. Amb aquest nou sistema de treball, totes aquelles iniciatives o problemàtiques ciutadanes que el Consell o qualsevol dels seus membres consideri que són susceptibles de ser tractades, es traslladaran als respectius espais participatius. Només es crearan noves comissions per tractar aquells temes que no comptin amb un espai adient per a ser tinguts en compte. D’aquesta manera, es pretén no duplicar aquests espais, alhora que potenciar-los i donar-los a conèixer, tant a ells com al treball que estan realitzant. El membres del Consell que ho considerin oportú també podran participar directament en aquest espais que ja es troben en funcionament.
Per últim, en Joan López va fer dos encàrrecs directes als membres del Consell: començar a treball per a la redacció de la “Declaració de Vic”, un compromís social que ha d’establir les bases de la societat vigatana des de tots els aspectes, i la regulació i els criteris del nomenament del Vigatà o la Vigatana Il’lustre.
El Consell es reunirà de nou la propera tardor, en la sessió en la que es presentarà el treball que s’hagi anat realitzant al llarg de l’any.