14 gener 2013

PRIMERA SESSIÓ DEL 2013 DEL CONSELL DE CIUTAT

El proper dijous 24 de gener, a les 19h. a la Sala Coll i Bardolet de l’Edifici d’El Sucre, el Consell de Ciutat es reunirà en la seva primera sessió plenària del 2013. Es presentaran els treballs elaborats al llarg del 2012 pels diferents grups de treball del Consell.

ORDRE DEL DIA:

1. Presentació del pressupost municipal 2013
2. Proposta de Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Vic
3. Propostes de treball i del procés participatiu per a la Declaració de Vic.
4. Presentació del projecte per a l’elaboració del Pla de Salut de Vic
5. Precs i preguntes.