5 juny 2013

S’aprova definitivament el Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Vic

El reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Vic ja està enllestit. Ahir es va aprovar l’últim pas per donar per acabat aquest reglament que regula el procediment a seguir per atorgar les distincions de vigatà/na il•lustre; de medalla de la ciutat de Vic, de fill/a adoptiu/va, de cronista i les mencions especials. En aquest sentit, el regidor Joan López i Carol va defensar que amb aquest reglament l’Ajuntament de Vic disposa d’una eina més que s’obre a la participació ciutadana. En aquest punt la CUP també va celebrar que es tingués en compte la seva al•legació i, per tant, el seu vot va ser positiu. De fet, tots els grups del consistori hi van votar a favor.

El Reglament ha estat elaborat per una comissió del Consell de Ciutat, la qual, un cop aprovat definitivament pel Ple municipal, queda disolta. Moltes gràcies per la feina feta