18 setembre 2014

La Declaració de Vic i els Pressupostos Participatius a debat en el proper Consell de Ciutat

El proper dimarts 23 de setembre (19:00h) se celebrarà, a la sala Coll i Bardolet de l’edifici de El Sucre, una nova sessió Plenària del Consell de Ciutat.

 

En la passada Plenària del Consell de Ciutat, celebrada el 26 de febrer de 2014, el Grup de Treball de la Declaració de Vic va presentar un esborrany del document, elaborat per diferents membres del Consell i tècnics municipals i en el què el grup hi ha estat treballant des d’inicis del 2013. Ara, un cop incorporades noves aportacions i propostes de millora, es presenta de nou al Consell de Ciutat per ser presentada posteriorment al Ple Municipal. La Declaració de Vic és un document que vol ser un resum de voluntats i compromisos ciutadans de convivència i cohesió social, que caldrà aprovar per consens. Un cop superats els tràmits, es pretén anar sumant adhesions, tant d’entitats ciutadanes com de persones a títol individual.

 

En aquesta segona sessió del curs també es parlarà de com es desenvoluparan els pressupostos participatius i quina serà la implicació del Consell, de les entitats i les persones que en formen part. Els Pressupostos Participatius són un instrument de participació a través del qual la ciutadania decideix sobre el destí de la partida pressupostària assignada a tal efecte, que enguany i com a prova pilot, comptarà amb 200.000€. Alhora és una eina que permet conèixer quines són les necessitats d’una població i com la mateixa ciutadania prioritza aquestes necessitats, raó per la qual esdevé una eina útil a l’hora de planificar una part de la despesa municipal.

 

Amb aquests dos temes com a punts de l’ordre del dia, aquesta nova sessió del Consell de Ciutat es planteja com una sessió purament de treball, doncs es buscarà la participació i la opinió de tots els membres envers els projectes que s’hi presenten.

 

Dia: dimarts 23 de setembre de 2014

Hora: a les 19’00 de la tarda.

Lloc: a la Sala Coll i Bardolet de l’edifici de El Sucre

 

 

Amb el següent ordre del dia:

  1. Presentació de la Declaració de Vic, abans de la presentació del document al Ple Municipal.
  2. Implicació del Consell de Ciutat als pressupostos participatius.
  3. Precs i preguntes.