Les Comissions de Treball

LES COMISSIONS DE TREBALL DEL 2009

Abans del Ple del 25 de novembre del 2009

Segons les aportacions dels membres del Consell, i després d’haver-ne fet una primera selecció, els temes que es tractaran al 1r Ple del Consell de Ciutat, agrupats per àmbits, són:

CIUTADANIA, BENESTAR I COOPERACIÓ
1.- Quines són les polítiques d’ajuts socials en temes com l’habitatge, l’alimentació, les necessitats bàsiques, etc., que es porten a terme a la ciutat.
Com es pot donar resposta en situacions de crisi, i quins sistemes de treball en xarxa es poden establir per tal de treballar aquestes situacions d?una manera coordinada?
2.- Quin paper hi juga l’educació com a eina del benestar social?
3.- Poder debatre temes que cal incorporar a la segona fase del Pla Director de Participació.

CONVIVÈNCIA I SEGURETAT CIUTADANA
1.- Estat actual de la revisió, adequació i aplicació de les ordenances municipals
2.- Seguretat ciutadana: dotacions actuals i perspectives de futur.

En conseqüència, es creen dues Comissions de Treball:

COMISSIÓ 1: CIUTADANIA, BENESTAR I COOPERACIÓ

COMISSIÓ 2: CONVIVÈNCIA I SEGURETAT CIUTADANA

Cadascuna de les Comissions es reunirà un màxim de 2 cops, abans del Plenari del Consell de Ciutat.

La primera reunió de cada Comissió, ha de servir per a que el personal tècnic que treballa directament els temes que s’han de tractar, informi als membres de les Comissions de l’estat actual dels mateixos. A més, tot i que procurarem facilitar-la amb anterioritat, es farà lliurament de la documentació necessària per tal de debatre els temes proposats.

La segona reunió de cada Comissió servirà per a tractar els temes proposats, recollir les aportacions i poder presentar les conclusions que se’n derivin al Ple del Consell.

El calendari de treball de les Comissions queda de la següent manera:

COMISSIÓ DE CIUTADANIA, BENESTAR i COOPERACIÓ

Dia: dimarts 3 de novembre
Hora: 19’00h
Lloc: Sala de Consellers de l’Ajuntament de Vic

Dia: dimarts 10 de novembre
Hora: 19’00h
Lloc: Sala de Consellers de l’Ajuntament de Vic

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT CIUTADANA

Dia: dimecres 4 de novembre
Hora: 19’00h
Lloc: Sala de Consellers de l’Ajuntament de Vic

Dia: dijous 12 de novembre
Hora: 19’00h
Lloc: Sala de Consellers de l’Ajuntament de Vic

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*